Pluk Coaching

Wat kan Pluk! voor gevoelige kinderen met een sterke wil en hun ouders betekenen?

Nieuwsgierig?
Zet een eerste stap richting de vertaling en de handleiding voor het gedrag van jullie gevoelige kind met een sterke wil!

Heb je vragen? Ben je benieuwd of Pluk! kan begeleiden in jullie stappen?

Neem gerust telefonisch, per mail of What’s app contact op met Pluk! Kindercoaching. 

Contact

Ontdekgesprek

Na het eerste contact is de volgende stap bij Pluk! een bewuste, gezamenlijke pas op de plaats.

Ik stuur de vragenlijst van Pluk! op. Deze wordt door jullie samen thuis ingevuld. Op deze wijze staan jullie al bewuster stil bij diverse ontwikkelingsgebieden van jullie kind. Deze ingevulde vragenlijst ontvang ik terug voor we het gesprek in gaan. Door deze voorbereiding vanuit beide kanten kunnen we samen goed voorbereid het ontdekgesprek starten. Het gesprek vindt plaats bij jullie thuis met beide ouders. Samen bespreken we de huidige situatie en waar we ons op zouden willen gaan richten tijdens het traject op maat.

Vanuit jullie antwoorden en het gesprek schrijf ik een verslag. Met een voorstel wat Pluk! voor jullie kan gaan betekenen. 
Van hieruit gaan we dus pas echt kijken of we samen verder aan de slag gaan en wat passend is bij jullie wensen.

Voor de voorbereiding, het ontdekgesprek en het maken van het verslag en voorstel wordt 97 euro inclusief 21% btw in rekening gebracht.
Voor de gemaakte kilometers buiten Uden voor een ontdekgesprek wordt 0,19 euro per kilometer berekend.

Individuele coachtrajecten op maat

Naar aanleiding van het voorstel gaan we samen twee tot vier maanden aan de slag met het traject op maat. Met stappen richting onze vastgestelde gewenste situatie voor jullie kind en jullie als ouders. De afspraken plannen we in overleg. 

Ieder kind en gezin is uniek. Iedereen komt met een persoonlijk doel. Vanuit een unieke situatie en met eigen kwaliteiten. Zo ontstaat ook een eigen werkwijze per kind en/of ouders. Iedere keer is weer uniek, omdat ik inspeel wat er op dat moment nodig is.

Een coachingstraject is uniek, passend bij het kind en ouders. Een coachingstraject op maat met bijbehorend tarief. 

Informatie, inzichten en handvatten over het karakter en de gedragspartronen van gevoelige kinderen met een sterke wil.

In een traject op maat zet ik de waardevolle inzichten van “Je geboorte in kaart” in binnen mijn praktijk.

Jouw geboorteverhaal en jouw start zijn vaak een blauwdruk hoe je vandaag de dag onbewust de dingen aanpakt. Met jouw karaktereigenschappen en patronen.  

Waardevol om dit binnen jullie gezin te onderzoeken en ontdekken. Om informatie te krijgen over je kind en jezelf.  Om tot de kern van ieders unieke behoeften en karakter te komen, waardoor we doelgericht kunnen werken. 

Ik werk veel buiten in de natuur met kinderen. In de natuur vinden we samen rust, ruimte, avontuur, oplossingen en beweging.
Na het afronden van de jaartraining Pedagogisch Natuurcoach past natuurlijk coachen helemaal bij Pluk! 

Daarnaast ben ik ook coach “Kind in Evenwicht/Kinderbrein en Bewegen” Om als lichaamsgericht coach de taal van het kinderlichaam en brein nog beter te begrijpen en in balans te brengen. Om samen lichaamsgericht in beweging te komen.

Coachen op een manier die bij mij en de gevoelige kinderen met een sterke wil past. Met inzicht in hun natuurlijke processen van denken, voelen en doen.

Na het afronden van de specialisatie-opleiding tot Hooggevoelig en Strong-willed specialist zit ik als professional in de community van Janneke van Olphen. Informatie en inspiratie vanuit dit specialisme deel ik in het traject op maat.

Daarnaast ben ik ook geregistreerd als professional bij de Schilden van de Innerlijke Familie.

Een methode die op een aansprekende manier zichtbaar maakt wat er binnen in jullie kind gebeurt, bij jou als ouder en in de interacties binnen jullie gezin.

“Het was prettig om met Bianca samen te werken. Bij een uitgebreid ontdekgesprek kun je al je vragen kwijt.

Wanneer we tijdens het traject vragen hadden, konden we altijd bij haar terecht.
Ook kregen we informatie, inspiratie en oefeningen online om thuis zelf  mee aan de slag te gaan.


Dit vonden we erg fijn en nuttig.”

Stappen zetten om het samen waar te maken!

Stap voor stap op een andere manier jezelf ontdekken.

Lichaamsgericht werken

Daarnaast heb ik afgelopen jaren diverse trainingen gevolgd om met het lichaam bewegingsoefeningen in te zetten tijdens de coachingstrajecten op maat. Om blokkerend denken, voelen en doen nog beter in balans te kunnen brengen bij kinderen. Hierdoor leren kinderen verschillende bewegingsoefeningen bewuster in te zetten en hun eigen basiskracht te ontdekken. 

Verder heb ik in 2019 ook de training “Sytemische kijk naar kinderen”  bij Centrum van Verbinders afgerond.  Omdat kinderen  onbewust op onverwerkte gevoelens van anderen in hun omgeving kunnen reageren. Om je een dieper inzicht te krijgen in de meer onbewuste ‘lagen’ van gezinnen en in wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van problemen. In 2021 start ik daar de Jaaropleiding Familie-opstellingen.

Ik blijf mijn kennis vergroten en laat mezelf inspireren  door het volgen van opleidingen, workshops, cursussen, lezingen en intervisie.
Bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg ben ik geregistreerd als Kindercoach. Ook voor de NFG staan betrouwbaarheid en professionaliteit voorop.

“Ik vind het prettig hoe Bianca mij een spiegel voor kan houden.
Hoe zij met humor en positieve energie dingen terug kan geven om te relativeren.”

“Onze zoon heeft handvatten gekregen om te kunnen reageren op situaties die hij moeilijk vindt.
Dat gaat op het moment veel beter. Hij zit beter in zijn vel en beweegt zich vrijer in situaties die hij moeilijker vindt.
Daarnaast hebben wij als ouders ook meer inzichten gekregen om onze zoon hierbij te ondersteunen.”