Werkwijze

Oriënterend gesprek

Neem gerust telefonisch of per mail contact op met Pluk! Kindercoaching. Wanneer je vragen hebt. Of wanneer je gebruik wilt gaan maken van kindercoaching. Na een korte kennismaking maken we dan, indien gewenst, een afspraak voor een oriënterend gesprek. Ik stuur een oriëntatieformulier op. Deze wordt door ouders samen ingevuld. Op deze wijze staan jullie al bewuster stil bij diverse ontwikkelingsgebieden van jullie kind. Deze ingevulde vragenlijst ontvang ik terug voor we het gesprek in gaan. Door deze voorbereiding vanuit beide kanten kunnen we samen goed voorbereid het gesprek starten. Het oriëntatiegesprek vindt meestal bij de ouders thuis plaats. We onderzoeken op meerdere niveaus de ontwikkeling van jullie kind. Samen bespreken we de huidige situatie en waar we ons op zouden willen gaan richten tijdens het coachingstraject.

Ieder kind IIHet is niet wat je doetii

Coachingstraject

Na het gesprek stuur ik een trajectvoorstel op. Hierin staat beschreven waar jullie kind nu staat en wat de gewenste situatie is. Verder staat de prijs vermeld die zal passen bij jullie vragen en wensen. Wanneer ouders en ik als kindercoach instemmen om verder te gaan, worden de coachingsessies in mijn praktijk aan huis gehouden. De afspraken plannen we in overleg. Ik begeleid jullie kind en jullie als ouders om stappen te zetten richting de door jullie gewenste situatie.

Ieder kind is uniek. Ieder kind komt met een persoonlijk doel. Vanuit een unieke situatie en met eigen kwaliteiten. Zo ontstaat ook een eigen werkwijze per kind. Ik zet diverse werkvormen in zoals onder andere tekenen, schilderen, toneel, kleien, spelen, bewegingsvormen,ontspannings- en ademhalingsoefeningen en visualisaties. Iedere keer is weer uniek, omdat ik inspeel wat er op dat moment nodig is voor het kind.

“Het was prettig om met Bianca samen te werken. Bij een uitgebreid intakegesprek kun je al je vragen kwijt.
Alles wordt duidelijk uiteen gezet.  Wanneer we tijdens het traject vragen hadden, konden we altijd bij haar terecht.
Dit vonden we erg fijn en nuttig.”

 

De kracht uit een kind naar boven halen  Het verschil tussen wie je bent en wie

Tarieven

Een telefonische kennismaking is gratis. Voor een oriëntatieprocedure inclusief het gesprek vraag ik 75 euro. Losse coachingsafspraken kosten per uur 59 euro. Een coachingstraject is per kind uniek, passend bij het kind en het gezin. Een coachingstraject met bijbehorend tarief.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW, voorbereidingstijd, uitwerking en gebruikte materialen.
Verwijzing van huisarts is niet nodig.

“Onze zoon heeft handvatten gekregen om te kunnen reageren op situaties die hij moeilijk vindt.
Dat gaat op het moment veel beter. Hij zit beter in zijn vel en beweegt zich vrijer in situaties die hij moeilijker vindt.
Daarnaast hebben wij als ouders ook meer inzichten gekregen om onze zoon hierbij te ondersteunen.”

Verder…..

Ik heb de licentie om het COACHEE!-spel te gebruiken. Dit is een complete werkvorm voor kindercoaching. Naast praktisch is het COACHEE!-spel ook veelzijdig, speels en creatief. Het spel kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen en geeft op een veilige en rustgevende manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag of levensles die bij het kind speelt.

Daarnaast heb ik afgelopen jaren diverse trainingen gevolgd om met het lichaam bewegingsoefeningen in te zetten tijdens de coachingstrajecten op maat. Ook dit jaar staat er weer een uitbreiding op het programma. De POST-HBO training “Kinderbrein en beweging” om het denken, doen en voelen nog beter in balans te kunnen brengen bij kinderen. Hierdoor leren kinderen verschillende bewegingsoefeningen bewuster in te zetten en hun eigen basiskracht te ontdekken.
Verder heb ik de jaartraining Pedagogisch Natuurcoach gevolgd, omdat ik veel met kinderen buiten ben. Op avontuur in hun tempo. Met ruimte, rust en in beweging.

“Ik vind het prettig hoe je me een spiegel voor kan houden.
Hoe je met humor en positieve energie dingen terug kan geven om te relativeren.”

Ik blijf mijn kennis vergroten en laat mezelf inspireren  door het volgen van opleidingen, workshops, cursussen, lezingen en intervisie.
Bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg ben ik geregistreerd als Kindercoach. Ook voor de NFG staan betrouwbaarheid en professionaliteit voorop.

Algemene voorwaarden

Privacybeleid

.